Νόμος 4469/17 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (έληξε 30-4-20)

Ποιές επιχειρήσεις και με ποια κριτήρια θα ρυθμίσουν τα χρέη τους

Όσες επιχειρήσεις είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες ή στο Δημόσιο στο τέλος του 2016 θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών χρεών και να έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διασωθούν.

Στον μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις (και ατομικές) με συνολικές οφειλές άνω των 20.000 ευρώ.
Για όσους έχουν όμως χρέη έως 50.000 ευρώ και προκειμένου να μην μπλοκάρει το σύστημα, θα υπάρχει μια αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία, που θα αποκλείει εκείνους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Βασικότερη είναι να έχουν λειτουργική κερδοφορία (ρωτήστε μας).

Οι επιχειρήσεις, που έχουν συνολικές προς ρύθμιση οφειλές μεταξύ 20.000-50.000 ευρώ θα καταθέτουν την αίτησή τους σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και η βιωσιμότητα τους θα κρίνεται με βάση αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης ενώ δεν θα παρεμβαίνει συντονιστής στην όλη διαδικασία.

Τι συμφωνήθηκε για τα χρέη προς το Δημόσιο

Σε ότι αφορά στα χρέη προς το Δημόσιο, η λύση, είναι το «ξεφούσκωμα” των προστίμων και των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Μια ακόμη αλλαγή, που έχει σχέση με την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, είναι το ύψος των δόσεων, οι οποίες «κλειδώνουν” στις 120.

Νόμος 4469/17 ΦΕΚ Α’62/3.5.17

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διατάξεις του Νόμος 4469/17 ΦΕΚ Α’62/3.5.17

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, απαντώνται απλά και με σαφήνεια οι προϋποθέσεις και τα οφέλη ένταξης στις ρυθμίσεις.

 1. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;
 • Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή
 • Επαγγελματίες, που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο,
 1. Ποιες οφειλές αφορά o νόμος;
 • Κάθε οφειλή προς την Τράπεζα από επιχειρηματική/επαγγελματική χορήγηση, που την 31.12.2016, βρισκόταν σε καθυστέρηση , είτε είχε ρυθμισθεί.
 • Οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Δεν αφορά οφειλές από δάνεια στεγαστικά ή καταναλωτικής πίστης ή από πιστωτικές κάρτες.
 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής;
 • Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν πρέπει να έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία, είτε του πτωχευτικού κώδικα, είτε του Ν.3869/2010 για την πτώχευση ιδιωτών, είτε στον 4307/14.
 • Ο επιχειρηματίας ή επαγγελματίας δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη κατά του Δημοσίου
 • Να υπάρχουν κέρδη σε μια χρήση στη προηγούμενα από τον νόμο έτη ή εφ’ όσον υπάρχει διπλογραφικό σύστημα (Γ κατηγορίας βιβλία) καθαρή θέση θετική.
 1. Ποια οφέλη μπορείτε να αποκομίσετε;
 • Διαγραφή ή/και ρύθμιση των οφειλών σας προς τους Πιστωτές εκτός του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. (στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία διαγράφεται % των προστίμων και προσαυξήσεων και ρυθμίζονται συνολικά οι οφειλές μέχρι 120 δόσεις )
 1. Σε τι ύψος μπορεί να φθάσει η διαγραφή των οφειλών σας στην Τράπεζα;

Δεν υπάρχει όριο διαγραφής οφειλών εκτός του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων.

 1. Πέραν της διαγραφής, το υπόλοιπο της οφειλής πώς θα εξοφληθεί;

Οι πιστωτές θα εξοφληθούν βάση του συμφωνηθέντος χρόνου αποπληρωμής και της δυνατότητας της επιχείρησης

 1. Οι Πιστωτές (Τράπεζες προμηθευτές πιστωτές Δημόσιο Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ ) είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσει σε διαγραφή μέρους της οφειλής και ρύθμισης του υπολοίπου;

Ο νόμος, επιβάλει στους Πιστωτές να ακολουθήσουν την όποια ρύθμιση –διακανονισμό – Διαγραφή οφειλής συμφωνηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, κριτήριο για την οποιαδήποτε ρύθμιση είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Προς τούτο, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως τα οικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες της επιχείρησης, η ύπαρξη ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου, οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις κ.λ.π.

9. Τι περιλαμβάνει η αίτηση για τη ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του ν.4469/2017

Το σχέδιο και η μορφή της αίτησης θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση)

10. Μπορώ να κάνω κάτι άμεσα για να επωφεληθώ;

Βεβαίως. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας μαζί μας.

Εμείς θα αναλάβουμε υπεύθυνα όλη την διαδικασία μέχρι και την επικύρωση της συμφωνίας

 • Διερευνώντας και Ελέγχοντας την υπαγωγής σας στον Νόμο
 • Προετοιμάζοντας τον φάκελό σας (συγκέντρωση στοιχείων)
 • Εκτίμηση παγίων (από ορκωτό εκτιμητή)
 • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, έκθεση ορκωτών (εάν απαιτείται)
 • Υποβολή αίτησης
 • Εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις (διαπιστευμένοι Τραπεζικοί Διαμεσολαβητές)

Σε περίπτωση που δεν εντάσσεστε στο νέο νόμο, υπάρχουν και άλλες λύσεις!!!

Προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση για τη καλύτερη λύση στο πρόβλημα σας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις επίλυσης οικονομικών προβλημάτων,  εξυγίανσης και ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο και θα σας καθοδηγήσουμε βήμα βήμα προς την επίτευξη του καλύτερου για εσάς αποτελέσματος.

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 212.1059200, με fax στο 215.0000561 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.