Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος 3869/10) Κατσέλη (Τροποποιήσεις ν.4161/13, ν.4336/15, 4346/15 ) έληξε 28-2-19

έληξε 28-2-19

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Προστασία για τους υπερχρεωμένους και την πρώτη και κύρια κατοικία.

Άρχισε από την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, η εφαρμογή του νόμου 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για το νόμο, ο οποίος ενδυναμωμένος μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος.

Οδηγίες:

Η εξειδικευμένοι δικηγόροι και οικονομολόγοι της εταιρίας μας αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες για την ενημέρωσή σας, την προετοιμασία σας και την υποβολή αιτήματος ένταξης στον Νόμο 3869/10 καθώς και τις αλλαγες που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από την τροποποίηση του με τον Ν. 4161/2013.

[Δείτε το κείμενο του Νόμου]

Σχετικά Έντυπα :

Συνοπτικά στοιχεία με τις κυριότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ύστερα από την τροποποίησή του Ν. 3869/10 με τον Ν.4161/2013.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΟΥ: Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στον Νόμο Κατσέλη

Αρχικό βήμα παραμένει η κατάθεση αίτησης στις Τράπεζες για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών. Εκτός των άλλων, η κατάσταση οφειλών θα πρέπει να αναφέρει και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Οι Τράπεζες είναι πλέον υποχρεωμένες να απαντήσουν εντός 10 ημερών, αντί 5 που ίσχυε μέχρι την τροποποίηση του νόμου.

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι πλέον προαιρετική. Ο δανειολήπτης έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Επιπλέον, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης της διαφοράς, της Διαμεσολάβησης, ώστε να μη χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο. Δηλαδή ο οφειλέτης και Τράπεζα, με την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή, μπορούν να επιτύχουν να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση, ώστε μη χρειαστεί να κριθεί η υπόθεση δικαστικά.

Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Δικαστήριο…

…εντός πέντε ημερών θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη (Εκκαθαριστικά, κάρτα ανεργίας, στοιχεία ακινήτων κλπ).

…εντός 2 μηνών πραγματοποιείται προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού, κατά την οποία ο οφειλέτης και Τράπεζα προσέρχονται στον Ειρηνοδίκη με τις προτάσεις τους, προκειμένου να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε κοινά αποδεκτή λύση. Μετά το διάστημα αυτό, αν έχει βρεθεί συμφωνία, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό, ή, αν δεν έχει βρεθεί συμφωνία μεταξύ των μερών εκδίδει προσωρινή διαταγή έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση.

Πλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη, ο οφειλέτης υποχρεούται με την κατάθεση της αίτησης να καταβάλλει δόσεις στην Τράπεζα.

Σημαντικό: Αυτοί που έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους  στο Ειρηνοδικείο και περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους, επηρεάζονται από τις αλλαγές στον νόμο και πρέπει να καταβάλλουν δόσεις στην Τράπεζα, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Το ύψος των δόσεων δεν προσδιορίζεται.

Η Ρύθμιση Οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 3869/10 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4336/15  

O Νόμος 3869/10 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατσέλη με τις τροποποιήσεις του ν.4161/13,  ν.4336/15, ν.4346/15 έληξε 28-2-19

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – ν.3869/10 Κατσέλη Τροποποιήσεις ν.4161/13, ν.4336/15, 4346/15 )

 

adv1

Έξυπνοι Τρόποι Ρύθμισης των Οφειλών σας

Εφαρμογές Υπολογισμού Μηνιαίων Καταβολών (ν.3869/10) 

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 212.1059200 με email info@acploes.com και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.