Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους, δηλαδή από την 04-12-2020 έως και την 24-5-2021, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για τις Επιχειρήσεις από το euro2day.gr