Στο 5,05% η έμμεση συμμετοχή της Goldman Sachs στην Ελληνικά Χρηματιστήρια

Πριν τη συναλλαγή που πραγματοποιηθηκε στις 27 Νοεμβρίου, η Goldman Sachs κατείχε έμμεσα λιγότερο από 5% της Ελληνικά Χρηματιστήρια. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για τις Επιχειρήσεις από το euro2day.gr