Ευρωπαϊκή Πίστη: Η μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα με 4 διεθνή πρότυπα ISO

Η διαβεβαίωση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 19600:2014, αποτελεί νέα διάκριση για την εταιρία. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για τις Επιχειρήσεις από το euro2day.gr