Αλουμυλ: Υπεγράφη η σύμβαση για την ανδιάρθρωση του χρέους

Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας είναι θετικοί για την Εταιρεία και τον Όμιλο, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, παράταση της λήξης των δανείων μέχρι την 31.12.2030, μείωση του κόστους δανεισμού και εξασφάλιση νέων πιστωτικών γραμμών. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για τις Επιχειρήσεις από το euro2day.gr