Νομοθετικό Πλαίσιο Ρύθμισης Κόκκινων Δανείων (Με μια ματιά)

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ βάση νόμου που ψηφίστηκε 14-Νοε-2014

1. Επιλέξιμοι Οφειλέτες 

2. Επιλέξιμες Οφειλές

3. Όροι Υπαγωγής

4. Διαδικασία Υπαγωγής

 

Σχέδιο Νόμου – «Κόκκινα Δάνεια»

 

Νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων & επαγγελματιών

Aρχείο Power Point