Εντυπο Ε9: Οι διορθώσεις και η «παγίδα» των 300 ευρώ

Περισσότερες από 30.000 αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 υποβλήθηκαν σε μόλις 24 ώρες. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Αυτόματα εκδίδονται τα νέα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ. Πιθανή η παράταση της προθεσμίας.

Σώστε την επιχείρησή σας

Πλημμυρίδα τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σημειώνεται στο Taxisnet καθώς οι φορολογούμενοι επιχειρούν μέσω διορθώσεων είτε να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ, είτε να σβήσουν λάθη στην περιουσιακή εικόνα παλαιότερων ετών.

Ενδεικτικό της ζήτησης που έχουν οι νέες εφαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Περιουσιολόγιο, είναι πως μέσα στις πρώτες 24 ώρες από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πύλης υποβλήθηκαν περισσότερες από 30.000 τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις Ε9.

Με τις εφαρμογές που άνοιξαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν:

· Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 έως και 2013 για φυσικά πρόσωπα.

· Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2011 έως και 2013 για νομικά πρόσωπα.

· Αρχικές δηλώσεις Ε9 έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

· Τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Εκτός από τις τροποποιητικές ΕΝΦΙΑ, μεγάλη ζήτηση εμφανίζει και η υποβολή αρχικών δηλώσεων Ε9 για το 2010. Όπως εξηγούν λογιστές, η κινητικότητα στη συγκεκριμένη εφαρμογή σχετίζεται με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου οι συναλλασσόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, από το οποίο να προκύπτει ότι από το 2010 έως και το 2013 έχουν συμπεριλάβει το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ και έχουν καλύψει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Με δεδομένο όμως ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας επιβαλλόταν τα προηγούμενα χρόνια σε όσους είχαν ακίνητη περιουσία υψηλότερη των 200.000 ευρώ, είναι χιλιάδες εκείνοι που δεν είχαν υποβάλει καν το έντυπο Ε9. Όλοι αυτοί μέχρι τώρα έπρεπε πρώτα να πάνε στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλουν χειρόγραφα το Ε9 για το 2010 και στη συνέχεια να πάρουν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους. Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Αυτόματα το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Στην περίπτωση όπου οι διορθώσεις αφορούν το Ε9 του 2014 και επηρεάζουν τον ΕΝΦΙΑ, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το εκκαθαριστικό εκδίδεται αυτόματα μετά τις διορθώσεις, αν όμως από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην εφορία τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής.

Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης υποβληθεί και νέα τροποποιητική, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, εφόσον προκύπτει μείωση φόρου. Αν προκύπτει αύξηση φόρου, μετά τη δεύτερη διόρθωση, είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος δικαιολογητικών.

Αν μετά τις διορθώσεις ο φόρος είναι μικρότερος από τον αρχικό και έχουν στο μεταξύ πληρωθεί κάποιες δόσεις, γίνεται συμψηφισμός και οι δόσεις που απομένουν υπολογίζονται εκ νέου.

Αν έχει πληρωθεί ήδη φόρος υψηλότερος από αυτόν που τελικά αναλογεί, η Φορολογική Διοίκηση θα διενεργήσει (κατόπιν των προβλεπόμενων συμψηφισμών με τυχόν άλλες οφειλές είτε για φόρους, είτε για εισφορές) επιστροφή φόρου.

Η προθεσμία για υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Νοεμβρίου. Αναμένεται όμως πως θα δοθεί παράταση τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

* Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τις διορθώσεις στο έντυπο Ε9 στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.