Η Fimbank επεκτείνεται στην ελληνική αγορά / Άνοιγμα Νέων Αγορών – Ανάπτυξη Εξαγωγών

Ελληνική αγορά, Τράπεζες, Fimbank, Η Fimbank επεκτείνεται στην ελληνική αγορά / Άνοιγμα Νέων Αγορών – Ανάπτυξη Εξαγωγών

Ελληνική αγορά, Τράπεζες, Fimbank

Η FIMBANK, εξειδικευμένη τράπεζα στο Trade Finance με έδρα τη Μάλτα, και παρουσία σε 13 χώρες, ανακοίνωσε τα σχέδια επέκτασης της στην Ελληνική αγορά με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εμπορικής χρηματοοικονομικής (trade finance), στοχεύοντας σε Έλληνες εξαγωγείς, εισαγωγείς καθώς και σε σημαντικές παραγωγικές και εμπορικές εταιρίες στην εγχώρια αγορά.

H FIMBANK έχει λάβει τις σχετικές αδειοδοτήσεις και ολοκληρώσει την εγκατάσταση Branch στην Ελλάδα. Η Τράπεζα ήδη έχει ενεργοποιήσει μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του commercial και trade finance. Επικεφαλής του Hellenic Branch θα είναι ο κ. Δημήτρης Ζουζούκης.

Ο κ. Ζουζούκης έχει σημαντική εμπειρία στην προώθηση και διαχείριση προϊόντων Forfaiting και Factoring, έχοντας διατελέσει για μια 5ετία στην Eurobank Factors ως Forfaiting & International Projects Manager, και κατόπιν άλλα 6,5 χρόνια στην Laiki (πρώην Marfin) Factors & Forfaiters ως Αναπλ. Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Forfaiting, καθώς και Εκτελετικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας. Ο Δ. Ζουζούκης είναι κάτοχος MSc. in Finance από το University of Leicester, UK, και από το 2009 έως το 2014 διετέλεσεΜέλος του Executive Board του International Forfaiting Association (IFA).

Ο Δημήτρης Ζουζούκης θα πλαισιώνεται από 3 συνεργάτες με σημαντική εμπειρία στο Commercial Finance και Factoring, τους κ.κ. Γιώργο Γκουμάση, Μιχάλη Μιχαηλίδη και Κώστα Γεωργακόπουλο. Ο κ. Γκουμάσης με συνολικά 17 χρόνια εμπειρία στο Factoring έχει διατελέσει International Factoring Manager στην Eurobank Factors, και Αναπλ. Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του International Factoring στην Laiki (πρώην Marfin) Factors & Forfaiters.

Άνοιγμα Νέων Αγορών – Ανάπτυξη Εξαγωγών

Όσον αφορά τον κ. Μιχαηλίδη, έχει 10ετή εμπειρία στην αγορά του Factoring, αρχικά ως Senior Credit Officer στην Eurobank Factors και εν συνεχεία ως Credit Manager στην Laiki (πρώην Marfin) Factors & Forfaiters. Τέλος, ο κ. Γεωργακόπουλος με 10 χρόνια εμπειρία στην διαχείριση εργασιών και σχέσεων Factoring, διετέλεσε και αυτός στην Eurobank Factors ως Επικεφαλής του τμήματος Buyer Relations & Collections, καθώς και στην Laiki (πρώην Marfin) Factors & Forfaiters ως Deputy Manager του Εγχωρίου Factoring.

Σχολιάζοντας τις στρατηγικές αποφάσεις για επέκταση στην Ελληνική αγορά, η Πρόεδρος του Ομίλου της FIMBANK κα. Margrith Lutschg-Emmenegger, εξήγησε ότι η απόφαση αυτή βασίστηκε στην προοπτική προσφοράς στην Ελληνική αγορά εναλλακτικών σχημάτων και λύσεων χρηματοδότησης τόσο του Διεθνούς όσο και του εγχωρίου εμπορίου, με γνώμωνα την προσπάθεια γεφύρωσης των σημερινών περιορισμών χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις. “H παρουσία της FIMBANK στην Ελληνική Αγορά θα της δώσει την δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε Forfaiting, Factoring και Trade Finance, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των Ελληνικών εταιρίων στη δύσκολη αυτή περίοδο. Είμαστε σίγουροι ότι η ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και η επαγγελματική διορατικότητα της ομάδας με επικεφαλή τον κ. Ζουζούκη, θα αποτελέσει μια πολύ θετική εμπειρία για την FIMBANK στην αγορά αυτή”.