Τρόποι Αντιμετώπισης της Κρίσης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΩΡΕΑΝ – Ημερίδα Επικοινωνίας, Ανταλλαγής Απόψεων και Ενημέρωσης

Η γνώση είναι ότι πιο πολύτιμο για να βγείτε νικητές στο εξαιρετικά αντίξοο και απαιτητικό ση­μερινό πε- ριβάλλον. Η EXPERT Consulting (τηλ. 2118503001) σας προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με τους πλέον καταξιωμένους ειδικούς στην αντιμετώπιση της κρίσης στον χώρο των επιχειρήσεων – ιδιωτών και να λύσετε τις απορίες και τα διλήμματα, για να είστε κατόπιν σε θέση να λάβετε τις βέλτιστες αποφάσεις (σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο), ώστε όχι μόνον να μην χά­σετε αλλά και να κερδίσετε από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Η ειδική ημερίδα που διοργανώνουμε διαρκεί 2,5 ώρες και απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες – Στελέχη και Υπαλλήλους Επιχειρήσεων
 • Νέους Επιχειρηματίες – Επαγγελματίες – Επενδυτές
 • Ιδιώτες

 

Τα θέματα που καλύπτονται στην Ημερίδα είναι τα ακόλουθα:

 1. Ενδείξεις, αξιολόγηση & διάγνωση των προβλημάτων μιας επιχείρησης
 2. Ιεράρχηση των προβλημάτων και τρόποι αντιμετώπισής τους
 3. Αναδιάρθρωση και διαχείριση χρέους (τραπεζικού & εξωτραπεζικού)
 4. Ανάσχεση & αναστροφή καθοδικής πορείας μιας επιχείρησης
 5. Λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης μιας επιχείρησης
 6. Αναζήτηση & δημιουργία νέων ευκαιριών
 7. Στάθμιση νέων δυνατοτήτων
 8. Άνοιγμα αγορών, εξωστρέφεια
 9. Νομικά, φορολογικά και λογιστικά εργαλεία για την κρίση
 10. Ψυχολογική αντιμετώπιση της κρίσης ( Προσωπική Συμβουλευτική )
 11. Τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις

 

Εισηγητές

Βασικός εισηγητής της ημερίδας είναι ο Οικονομολόγος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ειδικός επιστήμονας και εμπνευστής του προγράμματος Business Total Solution (BTS) (Ολοκληρωμένες Επιχειρηματικές Λύσεις),

Leave a Reply