Εφαρμογές υπολογισμού μηνιαίων καταβολών (ν.3869/10)

Εφαρμογές υπολογισμού μηνιαίων καταβολών (ν.3869/10)

 

Εφαρμογές που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του προς τους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2  ν.3869/10.

Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που  πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει  την κύρια ή μοναδική κατοικία του και η κατανομή της δόσης αυτής στους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2  ν.3869/10.

Εφαρμογή 1 – Βασική ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 8  παρ. 2  ν.3869/10) (μέσω efpolis.gr)

Εφαρμογη 2 – Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2  ν.3869/10) (μέσω efpolis.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2117158150, με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.