Εισπρακτικές Υπηρεσίες

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Με μία ετήσια συνδρομή και μόνον.
  • Είμαστε η μοναδική εταιρεία εντός Ελλάδος που έχει ολοκληρωμένες προτάσεις με τμήμα ΕΡΕΥΝΑΣ, τμήμα ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ανεξάρτητο ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ μέσα στην εταιρεία. Οι υποθέσεις που ανατίθενται εντός της περιόδου συνδρομής φτάνουν μέχρι το τέλος υπ’ευθύνη μας ανεξαρτήτως συνέχειας της συνεργασίας.
  • Τα μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα ανάθεσης στην εταιρεία μας απεριόριστου αριθμού υποθέσεων για εξωδικαστική ή νομική επίλυση με κάλυψη και διεκπεραίωση σε όλη την Ελλάδα.
  • Με την άμεση συνεργασία και υποστήριξη του Τμήματος Έρευνας – Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών σχηματίζεται από την αρχή, με την παραλαβή της υπόθεσης μια ολοκληρωμένη εικόνα των οφειλετών όσον αφορά την φερεγγυότητα (δυσμενή στοιχεία) την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας, οπουδήποτε στην Ελλάδα, με τυχόν σε αυτή βάρη, την ύπαρξη μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτου, κλπ.), διευθύνσεις φυσικών προσώπων ή νομικών εκπροσώπων εταιρειών που έχουν εξαφανιστεί ή εταιρειών που έχουν αλλάξει έδρα.
  • Εκτός της δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επίσκεψης των μελών, για εξυπηρέτηση οποιασδήποτε εργάσιμη ώρα της ημέρας, η πλήρης μηχανογράφηση της εταιρείας δίνει τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης όλων των φάσεων κάθε υπόθεσης ενώ παράλληλα υπάρχουν αυτόματες γραπτές ενημερώσεις προς το μέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να είναι γνώστης ανά πάσα στιγμή της πορείας και εξέλιξης των υποθέσεων του.

 

Η εταιρία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών – νομικές, ελεγκτικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, διοικητικές, συμβουλευτικές & εμπορικές υπηρεσίες με ένα μεγάλο πανελλαδικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών που είναι δικηγόροι, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, τραπεζίτες κλπ., οι πλέον ειδικοί στον τομέα τους.

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2118503001, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.