Χρηματοδότηση

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

ΕΤΕΑΝ

Επιχειρήσεις – Ιδιώτες

Διαθέτοντας εμπειρία ετών στην Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από Τραπεζικά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και στην Εναλλακτική Χρηματοδότηση Διεθνών Επενδυτικών FUND υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και σε αυτόν τον τομέα.

1. Μελέτες, Διερεύνηση & Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης σε Τράπεζες Εσωτερικού & Εξωτερικού

2. Χρηματοδότηση Πωλήσεων

FACTORING (Χρηματοδότηση Πωλήσεων)Μετατροπή τις επί πιστώσει πωλήσεις (χονδρικής ή λιανικής) σε μετρητά.

LEASING (Χρηματοδοτική Μίσθωση) Ενοικίαση του επιλεγέντος από την επιχείρηση ακινήτου, εξοπλισμού, οχήματος και πληρωμή ενός προκαθορισμένου σε αξία και χρόνου ενοικίου. Μετά τη λήξη της μίσθωσης τα επιλεγέντα ανήκουν στην επιχείρηση.

3. Εξεύρεση των κατάλληλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την επιχείρησή σας και εισροή κεφαλαίων από επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις ή και χρηματοδοτήσεις.

Μελέτη, Διερεύνηση και Δυνατότητα χρηματοδότησης από τράπεζες και Ε.Ε. μέσω υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα, πρόγραμμα JEREMIE, επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κλπ. Διαρκής Ενημέρωση.

4. Συμμετοχικά Κεφάλαια (funds)

Η συνεργασία μας με επενδυτικά funds εσωτερικού και εξωτερικού μπορεί υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει σημαντική κεφαλαιακή υποστήριξη που μπορεί να φτάσει από απλή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο έως τη συνολική εξαγορά ενός επιχειρηματικού σχήματος. Ακόμα και την αγορά κτίσματος (ξενοδοχείου, βιομηχανοστασίου ή χώρου εγκατάστασης) Αναλαμβάνουμε την Εταιρική Παρουσίαση τις Διαπραγματεύσεις την πλήρη Νομική και Οικονομική Υποστήριξη.

5. Εναλλακτικές Λύσεις  – Προτάσεις Χρηματοδότησης

Οι χρηματοοικονομικοί μας σύμβουλοι δημιουργούν το προφίλ σας και σας παρέχουν τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σας.

6. Λύση – Πρόταση TOPINVEST

 

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2109400085, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Leave a Reply