Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Δείτε επίσης:

 Άλλες υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

ΙΔΙΩΤΕΣ

  • Διαταγές Πληρωμής, Αγωγές,  Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς
  • Πάσης φύσεως Νομικά προβλήματα Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Εργατικού,  Ναυτικού,  Ποινικού και Διεθνούς Δικαίου
  • Προβλήματα με  Ακίνητα
  • Κληρονομικά Θέματα
  • Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και Σχεδιασμός Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων
  • Διαμεσολάβηση σε Στατικά & Χρονίζοντα Θέματα με Τρίτους

Προτάσεις για Δραστηριοποίηση, Ενεργοποίηση και ένταξη στην διαδικασία παραγωγής πλούτου ιδιωτών και επιχειρήσεων.

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΚΑ – OAEE- ΕΦΚΑ – ΕΦΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ

Άμεση διακοπή πλειστηριασμών και κατασχέσεων με νομική στήριξη και επίβλεψη. Ακόμη και με πίεση χρόνου.

2. ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΊΑ

Μετά την εξόφληση των οφειλών σας μπορούμε να διαγράψουμε την κάθε καταχώρηση σας στο δυσμενές σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Ιδανική λύση για επιχειρηματίες και ιδιώτες που επιθυμούν να ενταχθούν και πάλι στο τραπεζικό σύστημα.

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Δεκτά όλα τα αιτήματα (με προϋποθέσεις) για την επιτυχή μεταφορά υπολοίπων με τους πλέον ευνοϊκούς όρους

Σας παρέχουμε εξειδικευμένους νομικούς και οικονομολόγους που σας ενημερώνουν αναλυτικά για τις δυνατότητες που σας παρέχει η ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3869/10 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Κατσέλη) και αναλαμβάνουν την τραπεζική διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση, προκειμένου να επιτύχετε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις χρεών.

Επιπλέον, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι σε θέση να ελέγξουν πιθανές Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις από Τρίτους και να αναλάβουν την υποστήριξη και προστασία σας με κάθε νόμιμο μέσο.

Σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Δείτε επίσης:

Άλλες υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 212.1059200, email: info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.