Πως θα πληρώνετε το ΦΠΑ μετά την εξόφληση του τιμολογίου

Με οκτώ κινήσεις, μέσω του Taxisnet, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο καθεστώς της καταβολής του ΦΠΑ με την εξόφληση του τιμολογίου.
Ηδη στο Taxisnet υπάρχει ειδική για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
Η επιχείρηση που θα επιλέξει το νέο καθεστώς θα πληρώνει τον ΦΠΑ αφού πρώτα εισπράξει το ποσό του τιμολογίου
Εχει δημιουργηθεί ειδική φόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
2. ΑΦΜ
3. Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών
4. Ημερομηνία Δήλωσης
5. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς
6. Ετήσιος κύκλος προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου
7. Κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημερομηνία ένταξης
8. Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (συμπληρώνεται μόνο από νέες επιχειρήσεις)

μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλες οι επιχειρήσεις (παλιές και νέες) ανεξαρτήτως αντικειμένου, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη χρήση ή την τρέχουσα δεν ξεπερνά ή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ
Η επιχείρηση που θα επιλέξει το νέο καθεστώς θα πληρώνει τον ΦΠΑ αφού πρώτα εισπράξει το ποσό του τιμολογίου. Γίνεται δηλαδή η εξόφληση και στη συνέχεια η απόδοση του φόρου. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που αναγκάζονταν να δεσμεύσουν πολλά χρήματα προκειμένου να πληρώσουν τον ΦΠΑ χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Επίσης, εκτιμάται ότι το μέτρο θα συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι σε ότι αφορά τον ΦΠΑ.
Το ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ κατά την είσπραξη είναι προαιρετικό και μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλες οι επιχειρήσεις (παλιές και νέες) ανεξαρτήτως αντικειμένου, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη χρήση ή την τρέχουσα δεν ξεπερνά ή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ.
Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτείται μόνο η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής στο TaxisNet. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση ένταξης μέχρι τις 20.10.2014 και η ένταξή τους θα γίνεται αναδρομικά από 1.10.2014.

Leave a Reply