Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με επαγγελματίες και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και μορφής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και λύσεων σε πολύπλοκες απαιτήσεις ιδιάιτερα αυξημένων στη σημερινή δύσκολη εποχή.

1.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ από τα προνόμια που δίνουμε στα μέλη μας (ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους & νομικής μορφής) για να πάρετε απαντήσεις και λύσεις σε:

  • Κατάρτιση & υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης
  • Επίλυση προβληματικών δανείων, leasing, ακινήτων κλπ.
  • Διακανονισμούς & ρυθμίσεις παλαιών οφειλών, παλαιών προμηθευτών. Διαπραγματεύσεις τιμών προϊόντων, τρόπων πληρωμής κλπ.
  • Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας
  • Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων
  •  Αγωγές, Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς, Αιτήσεις Πτώχευσης Άρθρο 99 (για εμπόρους), Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκες σε Κύρια Κατοικία Νόμος 4605/2019 άρθρα 68-84 (Αντικατέστησε τον Ν.3869/10 Νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά) για ιδιώτες και εμπόρους και επιχειρηματίες)
  • Αντιμετώπιση Ψυχολογικής Πίεσης από Πιστωτές – Προμηθευτές.
  • Μελέτη, Διερεύνηση και Δυνατότητα χρηματοδότησης από τράπεζες και Ε.Ε. μέσω υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα, πρόγραμμα JEREMIE, επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κλπ. Διαρκής Ενημέρωση. Έλεγχος.
  • Πλήρης υποστήριξη σε Νομικά προβλήματα Εμπορικού, Διοικητικού, Αστικού, Εργατικού και Ποινικού Δικαίου, Φορολογικές & Ασφαλιστικές υποθέσεις, ρυθμίσεις, προσφυγές, ελέγχους, εφέσεις κλπ. Επιμέλεια Τειρεσία.
  • Φορολογική και Λογιστική υποστήριξη
  • Ολοκληρωμένη Έρευνα Αγοράς & Ανάπτυξη Πωλήσεων ( Marketing)
  • Εισπρακτικές υπηρεσίες (Υπηρεσίες και συμβουλές για την είσπραξη εκκρεμών εμπορικών απαιτήσεων (Σφραγισμένες επιταγές, Γραμμάτια, συν/κές, ανοιχτά υπόλοιπα, λοιπά χρέη κτλ.)
  • Συστάσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές εταιριών
  • Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες, Μελέτες σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, Business Plan.
  • Υποστήριξη Διοίκησης, Οργάνωσης, Ενδοεπιχειρησιακής Διάρθρωσης
  • Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα, Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πωλήσεων
  • Εξαγωγικός Προσανατολισμός
  • Μελέτη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Marketing Plan
  • Ανάπτυξη, Αναδιοργάνωση τμήματος Marketing & Πωλήσεων
 • Προωθητικές ενέργειες άμεσες σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας.

1.2. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παροχή συμβουλών για ίδρυση Ελληνικών Εταιρειών ( Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ) και Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με μοναδικό μέτοχο Αλλοδαπή Ευρωπαϊκή ή και Υπεράκτια (OFFSHORE) Εταιρεία.

  • Απόλυτα νόμιμη λύση και πολύ χρήσιμη για να λειτουργούν με Εταιρεία Ε.Π.Ε. όσοι έχουν Δυσμένεια στον Τειρεσία ή έχουν Νομικές Εκκρεμότητες ( Διαταγές Πληρωμής κλπ ) εις βάρος τους.
  • Ιδανική λύση για νομική θωράκιση και προστασία της Εταιρείας έναντι επερχομένου κινδύνου κατά των Εταίρων και κατά των μεριδίων της ίδιας της Εταιρείας.
 • Προστασία ακινήτων Πανελλαδικά από οποιοδήποτε κίνδυνο κατάσχεσης με μικρό κόστος σχετικά με την παρεχόμενη προστασία και με διαδικασία μη υποκείμενη σε φορολόγηση βάση των νέων φορολογικών μέτρων πλην του συνήθους κόστους προσημείωσης.

Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές και υψηλό ανταποδοτικό όφελος.

Καλέστε μας τώρα, γίνετε μέλος της PLOES GROUP και αποκτήστε τα προνόμια των παραπάνω υπηρεσιών, πολλαπλάσιας αξίας.

Η εταιρία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών – νομικές, ελεγκτικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, διοικητικές, συμβουλευτικές & εμπορικές υπηρεσίες με ένα μεγάλο πανελλαδικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών που είναι δικηγόροι, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, τραπεζίτες κλπ, οι πλέον ειδικοί στον τομέα τους.

_____________________________________________________________________________________________

Αρχή σελίδας

2. BUSINESS TOTAL SOLUTION (BTS)

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

To BUSINESS TOTAL SOLUTION είναι κάλεσμα και πρόσκληση ανάπτυξης της επιχειρηματικής και προσωπικής σας οικονομικής πορείας μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης με νομική – οικονομική εξασφάλιση και άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με το BUSINESS TOTAL SOLUTION σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπιστούν :

 • Τράπεζες – Προμηθευτές – Πιστωτές            
 • Εξεύρεση κεφαλαίων                     
 • Αύξηση πωλήσεων
 • Μείωση κόστους       
 • Αύξηση κερδοφορίας    
 • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

To BUSINESS TOTAL SOLUTION (BTS) δεν ΣΗΜΑΙΝΕΙ μόνο οικονομική και νομική εξασφάλιση, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, αύξηση πελατών, μείωση λειτουργικών εξόδων και αύξηση συντελεστών κέρδους –

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Βελτιστοποίηση της Επιχείρησης (Business Optimization). Δηλαδή, εφαρμογή όλων των διοικητικών εργαλείων λήψεως αποφάσεων, όπως αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης, κοστολογική ανάλυση, εξεύρεση εσωτερικών κεφαλαίων, έρευνα αγοράς και marketing, σχεδιασμός πακέτων προσφορών, προώθηση και πωλήσεις, σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων συνεργασιών με προμηθευτές και πελάτες, καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και πολλά άλλα που περιλαμβάνονται στο πακέτο υπηρεσιών μας

ΣΗΜΑΙΝΕΙ εξεύρεση των κατάλληλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την επιχείρησή σας και εισροή κεφαλαίων από επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις ή και χρηματοδοτήσεις .

ΣΗΜΑΙΝΕΙ συνεχή και ειδική συνεργασία – παρακολούθηση με τους συνεργάτες μας.

ΣΗΜΑΙΝΕΙ όραμα και προοπτική για εσάς και την επιχείρησή σας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών – νομικές, ελεγκτικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, διοικητικές, συμβουλευτικές & εμπορικές υπηρεσίες με ένα μεγάλο πανελλαδικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών που είναι δικηγόροι, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, τραπεζίτες κλπ, οι πλέον ειδικοί στον τομέα τους.

_____________________________________________________________________________________________

Αρχή σελίδας

3. ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Με μία ετήσια συνδρομή και μόνον.
  • Είμαστε η μοναδική εταιρεία εντός Ελλάδος που έχει ολοκληρωμένες προτάσεις με τμήμα ΕΡΕΥΝΑΣ, τμήμα ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ανεξάρτητο ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ μέσα στην εταιρεία. Οι υποθέσεις που ανατίθενται εντός της περιόδου συνδρομής φτάνουν μέχρι το τέλος υπ’ευθύνη μας ανεξαρτήτως συνέχειας της συνεργασίας.
  • Τα μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα ανάθεσης στην εταιρεία μας απεριόριστου αριθμού υποθέσεων για εξωδικαστική ή νομική επίλυση με κάλυψη και διεκπεραίωση σε όλη την Ελλάδα.
 • Εκτός της δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επίσκεψης των μελών, για εξυπηρέτηση οποιασδήποτε εργάσιμη ώρα της ημέρας, η πλήρης μηχανογράφηση της εταιρείας δίνει τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης όλων των φάσεων κάθε υπόθεσης ενώ παράλληλα υπάρχουν αυτόματες γραπτές ενημερώσεις προς το μέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να είναι γνώστης ανά πάσα στιγμή της πορείας και εξέλιξης των υποθέσεων του.

Η εταιρία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών – νομικές, ελεγκτικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, διοικητικές, συμβουλευτικές & εμπορικές υπηρεσίες με ένα μεγάλο πανελλαδικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών που είναι δικηγόροι, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, τραπεζίτες κλπ., οι πλέον ειδικοί στον τομέα τους.

_____________________________________________________________________________________________

Αρχή σελίδας

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 212.1059200 email: info@acploes.com και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.