Φορολογικός Σχεδιασμός

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Ίδρυση Και Διαχείριση Εταιρειών Εσωτερικού – Εξωτερικού, Φορολογικός Σχεδιασμός

Παροχή συμβουλών, ίδρυση, διαχείριση (προαιρετικά) και παρακολούθηση εταιριών Α.Ε, Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε., ΟΜΟΡΡΎΘΜΩΝ και ΕΤΕΡΌΡΡΥΘΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ, Η.Π.Α., ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ, ( Αγγλία, Λουξεμβούργο Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία κτλ) καθώς και οποιωνδήποτε ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ και ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSHORE) εταιριών. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, χορήγηση μπλοκ (check) επιταγών, έκδοση εταιρικών και προσωπικών πιστωτικών καρτών.

Χρησιμοποίηση ειδικών εταιρικών σχημάτων για αποφυγή υπερφορολόγισης με νόμιμες λύσεις.   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2109641033, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.