Επιχειρήσεις

Νόμος 4469/17 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (έληξε 30-4-20)

 Ποιές επιχειρήσεις και με ποια κριτήρια θα ρυθμίσουν τα χρέη τους Όσες επιχειρήσεις είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες ή στο Δημόσιο στο τέλος του 2016 θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών χρεών και να έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διασωθούν. Στον μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις (και ατομικές) με συνολικές οφειλές άνω …

Leave a Reply