Επενδύσεις – Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΣΠΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ενισχύονται μικρές επιχειρήσεις,που αφορούν στη Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο και Υπηρεσίες.Το ποσοστό της ενίσχυσης (επιδότησης) θα κυμαίνεται στα μέχρι τώρα επίπεδα, που είναι 55% για Αττική και Θεσσαλονίκη και 65% για την περιφέρεια επί του προϋπολογισμού της επένδυσης και με δικαίωμα ληψής προκαταβολής πριν την υλοποίηση της επένδυσης. Περισσότερα εδώ

Το πρόγραμμα στοχεύει: στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και γενικότερα στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων.Ενδεικτικά ενισχύεται η αγορά νέων μηχανημάτων, ο εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας, η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, η καινοτομία, η διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανακαίνηση των χώρων, η συμμετοχή σε εκθέσεις και οι ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Β) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια πάνω από 100.000ευρώ, για ίδρύση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και που αφορούν σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι ο πρωτογενής, δευτερογενής, ο τουριστικός και ο τριτογενής τομέας.

Η επιχορήγηση ποικίλει σύμφωνα με το μέγεθος, την περιοχή και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και μπορεί να υπερβεί το 50% της επένδυσης. Μέρος της επιχορήγησης (επιδότησης) χορηγείται και πριν την υλοποίηση της επένδυσης, με την προσκόμηση σχετικής εγγυητικής επιστολής.

Γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ενισχύονται δραστηριότητες που αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, όπως μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και γενικά μικρές βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση.

Το ύψος της ενίσχυσης κλιμακώνεται ανάλογα με την περιφέρεια παρέμβασης, με ανώτατο όριο το 60%.

Δ) ΕΤΕΑΝ – Χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις & κεφάλαια κίνησης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ε) Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – “Εθνικό Αποθεματικό”

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2109400085, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.