Αγορές & Πωλήσεις Επιχειρήσεων

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Αγορές & Πωλήσεις Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και μορφής καθώς και με ιδιώτες, επαγγελματίες & επενδυτές δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγορά και πώληση επιχειρήσεων, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα κέντρο αξιολόγησης, διεπαφής και ανάπτυξης των επιμέρους συμμετεχόντων προς αμοιβαίο όφελος.

Η προτεινόμενη ακολουθούμενη διαδικασία είναι η εξής:

1. Οικονομοτεχνική μελέτη που αποτυπώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ιδιαίτερα τις προοπτικές της.

2. Εμπιστευτική γνωστοποίηση της προσφοράς προς πώληση στο δικό μας δίκτυο πελατών-μελών μας.

3. Γνωστοποίηση σε όλη την αγορά.

4. Έλεγχος φερεγγυότητας του αγοραστή και νομική προστασία της συναλλαγής.

Αγορά και πώληση επιχειρήσεων σε Ελλάδα & εξωτερικό. Ελεγμένες φορολογικά, εμπορικά & τραπεζικά για ΑΜΕΣΗ επαγγελματική δραστηριοποίηση.

περισσότερα

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2109400085, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.