Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2009

 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

18.000

25

4.500

30.000

4.500

45.000

35

15.750

75.000

20.250

Ανω των  75.000

40

 

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

10.500

0

0

10.500

0

1.500

15

225

12.000

225

18.000

25

4.500

30.000

4.725

45.000

35

15.750

75.000

20.475

Ανω των 75.000

40

 

 

 

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2008

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

18.000

27

4.860

30.000

4.860

45.000

37

16.650

75.000

21.510

Ανω των  75.000

40

 

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

10.500

0

0

10.500

0

1.500

15

225

12.000

225

18.000

27

4.860

30.000

5.085

45.000

37

16.650

75.000

21.735

Ανω των 75.000

40

 

 

 

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2007

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

18.000

29

5.220

30.000

5.220

45.000

39

17.550

75.000

22.770

Ανω των  75.000

40

 

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

10.500

0

0

10.500

0

1.500

15

225

12.000

225

18.000

29

5.220

30.000

5.445

45.000

39

17.550

75.000

22.995

Ανω των 75.000

40

 

 

 

3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

-Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
-Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
-Κατά δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.

Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.
Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο του πρώτου κλιμακίου της ανωτέρω (α) κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:

-Σε Δεκατρείς χιλ. (13000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
-Σε Δεκατέσσερις χιλ. (14000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
-Σε Είκοσι δύο χιλ. (22000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
-Σε Είκοσι τρεις χιλ. (23000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν.
-Σε Είκοσι τέσσερις χιλ.(24000)ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει πέντε τέκνα που τον βαρύνουν κτλ.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2006

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

11.000

0

0

11.000

0

2.000

15

300

13.000

300

10.000

30

3.000

23.000

3.300

Υπερβάλλον

40

 

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

9.500

0

0

9.500

0

3.500

15

525

13.000

525

10.000

30

3.000

23.000

3.525

Υπερβάλλον

40

 

 

 

3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2005

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

11.000

0

0

11.000

0

2.000

15

300

13.000

300

10.000

30

3.000

23.000

3.300

Υπερβάλλον

40

 

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

9.500

0

0

9.500

0

3.500

15

525

13.000

525

10.000

30

3.000

23.000

3.525

Υπερβάλλον

40

 

 

 

3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2003-4

α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

10.000

0

0

10.000

0

3.400

15

510

13.400

510

10.000

30

3.000

23.400

3.510

Υπερβάλλον

40

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

8.400

0

0

8.400

0

5.000

15

750

13.400

750

10.000

30

3.000

23.400

3.750

Υπερβάλλον

40

 

 

 

3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

 

Κλίμακα ΦΜΥ για εισοδήματα του 2002

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

7.400

0

0

7.400

0

1.000

5

50

8.400

50

5.000

15

750

13.400

800

10.000

30

3.000

23.400

3800

Υπερβάλλον

40

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

8.400

0

0

8.400

0

5.000

15

750

13.400

750

10.000

30

3000

23.400

3750

Υπερβάλλον

40

 

 

 

4.Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάσητην πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενοπου τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:

-Ενενήντα(90) ευρώ όταν έχει ένα (1) τέκνο που τονβαρύνει.
-Εκατόνπέντε (105) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχειδύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
-Διακόσιαπέντε (205) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχειτρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
-Διακόσιασαράντα (240) ευρώ για κάθε τέκνο του, ότανέχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.

Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουντο φορολογούμενο τόσο αυξάνει κατά τριάντα(30) ευρώ και το ποσό που μειώνει το φόρο καιτο οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού τωντέκνων.

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2001

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

2.400.000

0

0

2.400.000

 

446.000

5

22.300

2.846.000

22.300

1.706.000

15

255.900

4.552.000

278.200

3.407.000

30

1.022.100

7.959.000

1.300.300

9.088.000

40

3.635.200

17.047.000

4.935.500

Υπερβάλλον

42,5

 

 

 

 

 

 

 

 

(Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

2.100.000

0

0

2.100.000

 

746.000

5

37.300

2.846.000

37.300

1.706.000

15

255.900

4.552.000

293.200

3.407.000

30

1.022.100

7.959.000

1.315.300

9.088.000

40

3.635.200

17.047.000

4.950.000

Υπερβάλλον

42,5

 

 

 

 

4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:
- 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει.
- 35.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
- 70.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
- 80.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.

Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων.

 

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2000

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

 

 

2.300.000

0

0

2.300.000

 

410.000

5

20.500

2.710.000

20.500

1.625.000

15

243.750

4.335.000

264.250

3.245.000

30

973.500

7.580.000

1.237.750

8.655.000

40

3.462.000

16.235.000

4.699.750

Υπερβάλλον

42,5

 

 

 

 

(Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

 

 

2.000.000

0

0

2.000.000

0

710.000

5

35.500

2.710.000

35.500

1.625.000

15

243.750

4.335.000

279.250

3.245.000

30

973.500

7.580.000

1.252.750

8.655.000

40

3.462.000

16.235.000

4.714.750

Υπερβάλλον

45,0

 

 

 

4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το
φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:
- 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει.
- 35.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
- 50.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
- 60.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.
- Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει
κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί
του αριθμού των τέκνων.