Φάμελλος: H περιβαλλοντική πολιτική να συνδιαμορφώνεται με κοινωνικούς εταίρους

Η πρόθεσή μας είναι μια μακροπρόθεσμη στόχευση στα θέματα του περιβάλλοντος και σε αυτό ο ρόλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ώστε ο διάλογος να είναι ανοιχτός και γόνιμος, τόνισε ο Σ. Φάμελλος. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για την Οικονομία από το euro2day.gr