ΔΕΗ: Νέα γραμμή χρηματοδότησης 255 εκατ. ευρώ από EIB

Εχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για τις Επιχειρήσεις από το euro2day.gr