Πιλοτικά ηλεκτρονική προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για πέντε ΔΟΥ

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών παρέχει πιλοτικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδων.

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Στόχος είναι η μείωση του διοικητικού κόστους, η απλούστευση των διαδικασιών, η διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση  του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Από τις 9 Μαίου θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική προσφυγή και παρακολούθηση της πορείας της για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις εξής ΔΟΥ:

 

  • Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών,
  • Χολαργού,
  • Ψυχικού,
  • Αμπελοκήπων και
  • Ιωνίας Θεσσαλονίκης

Στη φάση αυτή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής παρέχεται εναλλακτικά με τον έντυπο τρόπο υποβολής, που προβλέπεται στην ΠΟΛ 1064/2017 απόφαση. Σε ορίζοντα εξαμήνου, η ευχέρεια ηλεκτρονικής υποβολής θα παρασχεθεί σταδιακά για πράξεις, που έχουν εκδοθεί από τις υπόλοιπες ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα.

 

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας θα εκτιμηθεί το αποτέλεσμα αυτής, ώστε προοδευτικά η ηλεκτρονική υποβολή να καταστεί η μοναδική διαδικασία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της ΔΕΔ.