Παρατείνεται για τρία χρόνια η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ

Η τριετής παράταση της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, που σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο ολοκληρώνονταν στα τέλη Ιουνίου, η έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) του στρατηγικού σχεδίου (ADP) του ΤΑΙΠΕΔ και η επικαιροποίησή του σε εξαμηνιαία βάση, αλλά και η επίλυση των εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό και την Εγνατία Οδό, περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο «μνημόνιο».

Ολοκληρωμένη αντιμετώπισης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ), ενώ προαπαιτούμενο είναι η μεταφορά των κρατικών εταιρειών στην υπό ίδρυση θυγατρική του υπερταμείου, την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ).

Ειδικά για τα ακίνητα, θα συσταθεί μικτή επιτροπή με τη συμμετοχή και στελεχών του υπερταμείου η οποία θα έχει πλήρη πρόσβαση στα αρχεία ακίνητης περιουσίας των υπουργείων.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα καθορίσει και τα ακίνητα που τυχόν θα εξαιρεθούν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, από τη μεταβίβαση στο υπερταμείο.