Διαθέσιμα 600 εκατ. εξασφάλισε η κυβέρνηση με την ΠΝΠ

Από αυτά 64,5 εκατ. προέρχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα 535 εκατ. από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σώστε την επιχείρησή σας

 

Στοιχεία για τα ποσά που εξασφάλισε η κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα αποθεματικά έδωσε στη δημοσιότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως αναφέρει «από την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (20/4/2015) έως χθες τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι:

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 64,5 εκατ. ευρώ, Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης: 535,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σύνολο: 600,3 εκατ. ευρώ».

Τα χρήματα πληρώθηκαν από λογαριασμό που τηρείται για το ΔΝΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατέθηκαν για να καλυφθεί η δόση που έληγε σήμερα με παράλληλη χρήση και περίπου 90 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα. Το ποσό θα πρέπει το επόμενο διάστημα, οπότε εκτιμάται ότι θα έχει βρεθεί συμφωνία, να επιστρέψει στο λογαριασμό.