Η Fitch επιβαίωσε το triple A για την αμερικανική οικονομία

Leave a Reply