Οι νέοι “παραβάτες” μπορούν να επιλέξουν… την επιχειρηματικότητα

Immigrants protest against racismΤο ευρωπαϊκό έργο Fresh Start αποτελεί μια διετή πρωτοβουλία και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου οι ευρωπαίοι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εφοδιαστούν με νέες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να εκπαιδεύσουν, με τη σειρά τους, αποτελεσματικά νεαρούς παραβάτες σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Κύριος στόχος του έργου είναι να προσαρμόσει το υπάρχον καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, που έχει εντοπιστεί ήδη από προηγούμενο ευρωπαϊκό έργο, στις ιδιαίτερες ανάγκες, το κοινωνικοπολιτιστικό και γλωσσικό πλαίσιο των νεαρών παραβατών. Στη συνέχεια, το έργο προβλέπει την ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος καθοδήγησης καθώς και πολύγλωσσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτές θα μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, στην εκπαίδευση νεαρών παραβατών, σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Το Fresh Start αναπτύχθηκε από μια διακρατική κοινοπραξία που συστάθηκε ειδικά για την υλοποίησή του. Αποτελείται από εφτά (7) φορείς προερχόμενους από πέντε (5) Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (Ρουμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Εσθονία και Πορτογαλία) με συμπληρωματική εξειδίκευση και εμπειρία.

Ονομαστικά οι εταίροι είναι, το Ίδρυμα Δημοκρατίας της Ρουμανίας (Ρουμανία) που είναι ο συντονιστής του έργου, η Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες (Ελλάδα), η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση (Ελλάδα), η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, όπως επίσης τα  κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης & συμβουλευτικής PPKCentras (Λιθουανία), NGO Best Opportunities (Εσθονία) και TECMAIA – science and technology park of Maia, S.A., E.M. (Πορτογαλία).

Το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται με σκοπό την ολοκλήρωση των παραδοτέων του.

Από το http://freshstartproject.eu/

Αν έχετε απορίες, θέλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις ή λύσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2118503001, με fax στο 2118009404 ηλεκτρονικά στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο http://acploes.com/