«Λουκέτο» στις Αστυνομικές σχολές για 2013-2014

Για τα επόμενα δύο χρόνια κατεβάζουν ρολά οι αστυνομικές σχολές, καθώς δε θα δεχθούν νεοεισερχόμενους σπουδαστές.

Το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει ότι το 2013 και το 2014 δε θα γίνουν προσλήψεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με αποτέλεσμα να αναγκάζει χιλιάδες μαθητές υποψήφιους με στόχο την εισαγωγή τους στην αστυνομία να αναθεωρήσουν τους στόχους τους και να επιλέξουν άλλες πανεπιστημιακές σχολές.

 

Παρότι ο νόμος προβλέπει ότι οι  Αστυνομικές σχολές θα δεχθούν 580  νέους σπουδαστές το 2015 και το 2016 πανελλαδικά, ο αριθμός των οποίων μένει σταθερός στα επίπεδα του 2012, τα στελέχη του υπουργείου δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με το μνημόνιο 3 δεν θα γίνουν προσλήψεις και οι φοιτητές στις αστυνομικές σχολές προσλαμβάνονται και πληρώνονται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από την πρώτη μέρα που κατατάσσονται στην αστυνομία.