Επιχειρήσεις

Διαχείριση Χρέους

Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 99)

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν.4469/17

(Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτές, Διαταγές Πληρωμής, Αγωγές, Σφραγισμένες. επιταγές κλπ)

Επιχειρηματίες – Πάγωμα Οφειλών

Εισπρακτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επενδύσεις – Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ίδρυση Και Διαχείριση Εταιρειών

Αγορές & Πωλήσεις Επιχειρήσεων

Άνοιγμα Νέων Αγορών

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2109400085, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.